تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
علوم سیاسی 
دانشگاه مفید 
 
فوق لیسانس 
1379 
علوم سیاسی 
باقرالعلوم 
 
دکترا 
 
انقلاب اسلامی 
موسسه امام خمینی 
 
سطح 3