بعثت و مدیریت عدالت محور
35 بازدید
محل نشر: دانشگاه شیراز، مهر سال 1386
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی