انتخابات در نظام مردم سالار دینی
36 بازدید
محل نشر: ماهنامه معارف، بهمن سال 1386
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی