شورای های اسلامی و جامعه مدنی
35 بازدید
محل نشر: جهاد دانشگاهی تهران 1377. همايش شورايهاي اسلامي و مشارکت مردمی.
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی