جهانی شدن اقتصاد و تأثیر آن بر فرهنگ
35 بازدید
محل نشر: همایش جهانی شدن اقتصاد. دانشگاه آزاد اسلامی ساوه.
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی