توسعه در غرب و اسلام؛ نتایج و پیامدها
36 بازدید
محل نشر: معرفت » فروردین 1387 - شماره 124 »(16 صفحه - از 77 تا 92)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله درصدد است تا از طریق نتایج و پیامدهای توسعه، مقایسه‏ای بین توسعه در اسلام و غرب انجام دهد. در غرب، فقر و عدم تعهد، نابودی انسان‏ها، خودفراموشی و سردرگمی، بی‏حرمتی و تجاوز، نابودی خانواده، تضادهای درونی نظام سرمایه‏داری، گسترش و افزایش شکاف‏های طبقاتی و فقر فزاینده طبقات پایین، از مهم‏ترین نتایج توسعه در غرب محسوب می‏شود، در حالی که اسلام به عنوان دین خاتم و کامل، نه تنها به عدالت اجتماعی و اقتصادی، فقرزدایی، ایجاد رفاه عمومی و استقلال اقتصادی، سفارش و تأکید می‏کند، بلکه راه‏کارهای عملی برای رسیدن به این اهداف ارائه می‏کند. کلیدواژه‏ها: توسعه، غرب، عدالت اجتماعی، رفاه عمومی، فقرزدایی.